To, czy wydatek jest celowy, udowadnia przedsiębiorca

Rzeczpospolita (2009-05-25), autor: JB , oprac.: GR

maj 25, 2009

Jeśli kupisz do firmy lodówkę i kuchenkę mikrofalową, to fiskus może zakwestionować możliwość zaliczenia takich wydatków do kosztów.
 
Przy zaliczaniu ponoszonych wydatków do kosztów podatkowych obowiązują ogóle zasady określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorca ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki, jeśli tylko mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wpływ na wysokość osiąganych przychodów, ich zachowanie albo zabezpieczenie.

Kosztami będą nie tylko wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, ale i te, które pozostają w związku pośrednim. Istotne jest to, by pomiędzy poniesieniem wydatku a zamiarem osiągnięcia przychodów istniał związek przyczynowo-skutkowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2009 r.