Czy Unia Europejska w sposób urzędowy ograniczy zarobki menedżerów?

Rzeczpospolita (2009-05-26), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 26, 2009

W opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE zaleceniach w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE) oraz w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2009/384/WE).

Komisja apeluje do wszystkich państw członkowskich, w tym Polski, o wprowadzenie regulacji, które ograniczą zarobki władz spółek giełdowych, banków, funduszy inwestycyjnych czy firm ubezpieczeniowych.

W myśl w/w wytycznych wypłata władzom spółki tzw. zmiennych składników wynagrodzenia, np. premii od zysków, powinna być odroczona na trzy do pięciu lat. Tak by można było stwierdzić, czy zysk nie był krótkoterminowy.

Przepisy powinny także przewidywać możliwość dochodzenia przez spółkę zwrotu wynagrodzeń przyznanych i wypłaconych na podstawie sfałszowanych informacji. Podobne ograniczenia powinny objąć wypłaty odpraw po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego.

Komisja chce także, by poszczególne państwa członkowskie wprowadziły regulacje dotyczące wynagrodzeń kierownictwa spółek z sektora usług finansowych – tak by nie kusiły do podejmowania nadmiernego ryzyka, gdy nastawią się na krótkoterminowy wysoki zysk.

Zalecenia Komisji Europejskiej nie są jednak obligatoryjne. Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne nad systemami wynagrodzeń dyrektorów takich spółek. Stanowisko w tej sprawie będzie znane już na początku czerwca. Wtedy też zapadną decyzje, w jaki sposób zostaną wykonane zalecenia Komisji.

Więcej w Rzeczpospolita z 26 maja 2009 r.