Znów atrakcyjne są auta z kratką

Rzeczpospolita (2009-05-26), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

Maj 26, 2009

Przedsiębiorcy mogą wziąć w leasing samochód z nadwoziem kombi lub SUV i odliczać cały VAT. A to dzięki korzystnemu dla nich wyrokowi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia ubiegłego roku.

Dnia 13 lutego 2009 r. minister finansów wydał pismo, w którym potwierdził, że nabywcy i leasingobiorcy samochodów z kratką mogą odliczać cały VAT.

Firma może odliczyć VAT, jeśli samochód nie podlega ograniczeniom:

– zgodnie z przepisami obowiązującymi od 30 kwietnia 2004 r. (stara ustawa o VAT),

– według wzoru Lisaka (pierwotne brzmienie nowej ustawy o VAT),

– na podstawie obecnych regulacji.

Nie ma więc ryzyka, że fiskus zakwestionuje pełne odliczenie VAT, gdy pojazd spełniał którekolwiek z tych kryteriów.

Firmy prowadzące księgi rachunkowe, gdy zawierają umowę leasingu, wciąż mają kłopot z prawidłowym ujęciem opłaty wstępnej. Organy podatkowe przyjmują, że opłata wstępna nie może być od razu zaliczona do kosztów, jeśli jej uregulowanie jest warunkiem zawarcia umowy. Należy ją rozliczać przez cały okres trwania leasingu. Jeśli więc umowa trwa trzy lata, to leasingobiorca co miesiąc powinien zaliczać do kosztów 1/36 część opłaty wstępnej. Najczęściej akceptowane jest natomiast jednorazowe zaliczenie do kosztów pierwszej raty, nawet gdy jest ona znacznie wyższa od pozostałych, ale pod warunkiem, że jest płacona już po przekazaniu leasingobiorcy przedmiotu umowy.

Wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. A to dlatego, że dotyczy nie tyle trwania usługi leasingu, ile w ogóle prawa do skorzystania z niego.

Jeżeli w umowie leasingu nie określono, że opłata inicjalna jest wniesiona na poczet usługi wykonywanej przez cały okres trwania umowy, to należy ją uznać za koszt jednorazowy w momencie poniesienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2009 r.