Jak ustalić należność za transport towaru

Rzeczpospolita (2009-05-26), autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

Maj 26, 2009

Koszty dostawy towarów, którymi obciążani są nabywcy, nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu VAT. Koszty te powinny być wkalkulowywane w cenę sprzedawanych towarów.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania (obrotem) jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Elementem świadczenia należnego od nabywcy są m.in. dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która mówi, że do podstawy opodatkowania wlicza się m.in. koszty transportu i ubezpieczenia pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Koszty dostawy towarów, którymi obciążani są nabywcy, nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu VAT. Koszty te powinny być wkalkulowywane w cenę sprzedawanych towarów, tj. o koszty te powiększana powinna być podstawa opodatkowania tych towarów (oznacza to opodatkowanie tych kosztów stawką właściwą dla tych towarów). Nie jest prawidłowe traktowanie transportu dostarczanych towarów jako odrębnie świadczonej usługi transportowej (chociaż czyni tak wielu przedsiębiorców).

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2009 r.