Nie zawsze da się skorygować deklarację VAT

Rzeczpospolita (2009-05-27), autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

maj 27, 2009

W sytuacji gdy podatnik nie odliczy VAT lub popełni błąd w deklaracji, wówczas może złożyć deklarację korygującą. W deklaracji należy zaznaczyć, że jest to korekta. Dodatkowo do korekty dołączamy pisemne uzasadnienie jej przyczyn.

Warto pamiętać, że podatnik sporządzający korektę deklaracji w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej musi w uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać, że jest ona związana z tym postępowaniem.

Przepisy nie zawsze jednak dają możliwość skorygowania deklaracji VAT. Uprawnienie to zostaje zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Dotyczy to także kontroli skarbowej, a to oznacza, że korekty nie uda się złożyć wtedy, gdy wobec przedsiębiorcy toczy się postępowanie podatkowe za okres, za który zamierza złożyć korektę.
 
Od 1 stycznia 2009 r. podatnicy, którzy pomylą się i dobrowolnie złożą korektę deklaracji VAT wraz z uzasadnieniem jej przyczyn i wpłacą powstałą zaległość, mogą liczyć na niższe odsetki. Wynoszą one 75% obowiązującej stawki.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 marca 2009 r.