Chorobowe ma uwzględniać premię

Rzeczpospolita (2009-05-27), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

maj 27, 2009

Do podstawy zasiłku nie wlicza się tych składników płacy, do których pracownik zachowuje prawo w okresie niezdolności do pracy.

Tak wynika z przyjętego dziś przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636, ze zm.).

Zgodnie z projektem w podstawie wymiaru zasiłku nie będzie się uwzględniać składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie jego pobierania, jeżeli są za ten okres wypłacone.

TK uznał dotychczasowy przepis za niekonstytucyjny, jeśli interpretuje się go w ten sposób, że w podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę chorobową, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego (wyrok z 24 czerwca 2008 r. SK 16/06).

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 maja 2009 r.