Nawet jedno zlecenie to wznowienie działalności

Rzeczpospolita (2009-05-27), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

Maj 27, 2009

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, nie może w tym czasie wykonywać tych samych usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia.

Dzięki zawieszeniu działalności przedsiębiorca może przetrwać okresy, kiedy brakuje nowych zamówień. Możliwość taką mają tylko firmy, które nie zatrudniają pracowników. W ten sposób można zrobić sobie nawet dwuletnią przerwę w prowadzeniu działalności. W tym czasie nie trzeba płacić składek ZUS, ani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy przedsiębiorca osiągnie przychody. Przepisy pozwalają mu bowiem np. na sprzedaż środków trwałych.

W czasie zawieszenia przedsiębiorca może księgować wszelkie koszty związane z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów (m.in. czynsz, opłaty za prowadzenie konta bankowego czy ubezpieczenie). Nie ma jednak prawa naliczać amortyzacji.

Przedsiębiorcy, którzy zawieszają funkcjonowanie firmy, muszą pamiętać, że nie mogą wykonywać czynności będących przedmiotem działalności na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 maja 2009 r.