Czy powstanie jedna instytucja kontrolująca renty?

Gazeta Prawna (2009-05-28), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

Maj 28, 2009

W Polsce działa pięć różnych systemów orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, które oceniają ubezpieczonych według własnych zasad i kryteriów. Profesor Anna Wilmowska-Pietruszyńska, autorka reformy systemu orzekania o rentach ZUS, a obecnie doradcy prezesa KRUS, chce to zmienić. Dlatego przygotowała projekt reformy całego systemu orzekania o niezdolności do pracy dla wszystkich grup zawodowych i funkcjonariuszy. Umożliwia on stworzenie jednolitego systemu orzecznictwa lekarskiego.

W każdej z instytucji zajmującej się orzekaniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy stosowane są odmienne kryteria. Brak wspólnych zasad orzeczniczych oraz spójności w orzekaniu powodują, że osoba ubiegająca się o świadczenia często otrzymuje, z różnych instytucji, orzeczenia o sprzecznej treści. Wszystkie, nawet sprzeczne ze sobą orzeczenia, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ale zupełnie niezrozumiałe dla zainteresowanych.

Obecnie obowiązujący system utrudnia składanie wniosków, bo każdy, kto je składa, musi oddzielnie gromadzić dokumentację medyczną. Aby zapobiec, powstawaniu takich sytuacji, należałoby rozważyć możliwość stworzenia jednolitego systemu orzecznictwa lekarskiego, według tych samych kryteriów oceny uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu w następstwie chorób lub urazów – mówi prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska.

Więcej w Gazecie Prawnej z 28 maja 2009 r.