Sami decydujemy, ile wypłacimy szoferowi za wyjazd

Rzeczpospolita (2009-05-29), autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

maj 31, 2009

Aby wiedzieć, czy potrącić składki od należności wypłaconych kierowcy, trzeba ocenić, czy w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z podróżą służbową.

Z odpowiedzi ZUS udzielonej na pytanie „Rzeczpospolitej” dotyczące skutków uchwały Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2008 r. (IIPZP 11/08) wynika, że w przypadku gdy w indywidualnej sprawie w świetle przepisów prawa pracy zachodzą podstawy do wypłacenia pracownikowi będącemu kierowcą w transporcie krajowym diety lub innych świadczeń związanych z podróżą służbową, to są one wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne” (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 maja 2009 r.