Pięćdziesięciolatek dostanie zasiłek po dwóch tygodniach choroby

Rzeczpospolita (2009-06-01), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

cze 2, 2009

Zgodnie z nowelizacją art. 92 kodeksu pracy od 1 lutego 2009 r. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w przypadku pracownika, który ukończył 50, rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – zachowuje on prawo do 80 proc. wynagrodzenia, jeżeli obowiązujące w firmie przepisy przewidują wyższe wynagrodzenia w takich przypadkach.

Natomiast za czas niezdolności do pracy trwającej dłużej niż odpowiednio 33 dni (dla pracowników poniżej 50, roku życia) lub 14 dni (pozostali – „starsi” pracownicy) w ciągu roku kalendarzowego osobie zatrudnionej przysługuje zasiłek chorobowy.

Przepisy kodeksu pracy w części dotyczącej pracownika w wieku powyżej 50, roku życia dotyczą niezdolności do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym ukończył on 50 rok życia. Mówi o tym art. 92 § 5 kp.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2009 r.