Renta hipoteczna w zamian za mieszkanie

Rzeczpospolita (2009-06-01), autor: Renata Krupa-Dąbrowska , oprac.: GR

cze 2, 2009

Od niedawna senior, który przeniesie własność lokalu na fundusz, może dostać rentę i prawo mieszkania w nim aż do śmierci. Niszę na rynku dostrzegło dwóch młodych ludzi i powołało do życia spółkę. Jako pierwsi w Polsce wprowadzają instytucję hipoteki odwróconej.

Oferta jest skierowana do osób, które ukończyły 65 lat, ale fundusz jest skłonny do odstępstw od tej zasady. Emeryt musi być właścicielem mieszkania (domu) lub posiadaczem własnościowego prawa do lokalu (domu). W tym ostatnim wypadku fundusz pomaga się uwłaszczyć.

Z zainteresowanym zawiera umowę dożywocia, najpierw przedwstępną, a następnie już właściwą. Po podpisaniu pierwszej spółka na swój koszt wycenia nieruchomość, bada, jej stan prawny, zadłużenie klienta, pyta ile osób będzie mieszkało w lokalu. Po zawarciu umowy finalnej prawa dożywotnika zostaną wpisane do księgi wieczystej. Senior nie wnosi już opłat związanych z mieszkaniem (z wyjątkiem mediów), robi to nowy właściciel. Renta, którą dostaje, stanowi średnio od 30 do 40 proc. wartości lokalu. Pobiera ją w ratach miesięcznych, do śmierci może tez tam mieszkać.

Spółka wprowadziła też wiele obostrzeń. Np. wzór umowy, a potem umowę wolno pokazać osobom trzecim tylko za jej zgodą, wyjątek uczyniła tylko dla doradcy prawnego klienta. Za naruszenie tego warunku grożą wysokie kary.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2009 r.