Fiskus może wezwać podatnika do wyjawienia majątku

Rzeczpospolita (2009-06-01), autor: Józef Banach , oprac.: GR

cze 2, 2009

Urzędnicy sięgają po nakaz wyjawienia majątku przez podatnika, gdy chcą ustalić jego dobra. Podatnik nie ma prawa odmówić wyjawienia majątku. Jeśli nie stawi się na wezwanie sądu bez usprawiedliwienia, nie odpowie na zadane pytanie czy nie złoży przyrzeczenia, naraża się na sankcję.
 
Wezwanie jest swoistym nakazem, który może być skierowany do bliżej nieokreślonego kręgu osób. Nakłada na te osoby określone obowiązki, których niewykonanie jest sankcjonowane poprzez kary porządkowe. Zgodnie z art. 155 ordynacji podatkowej w trakcie toczącego się postępowania podatkowego organ podatkowy może wzywać osobę fizyczną do złożenia określonych wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.
 
Warto pamiętać, że wezwanie w trybie art. 155 o ujawnienie majątku co do zasady nie daje organowi podatkowemu możliwości żądania przedstawienia naszego stanu majątkowego.
 
Wezwanie do ujawnienia majątku może zostać dokonane wyłącznie przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym na wniosek organu podatkowego. Tylko w tym wypadku podatnik będący dłużnikiem (wszak jest to postępowanie egzekucyjne) ma obowiązek podać kompletny wykaz swojego majątku. Podatnik nie ma prawa odmówić wyjawienia majątku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2009 r.