Nie wszyscy przedsiębiorcy zyskali na zmianie przepisów

Rzeczpospolita (2009-06-01), autor: Paweł Barnik , oprac.: GR

czerwiec 2, 2009

Zmiana przepisów ustawy o VAT w zakresie skorzystania z uprawnień do tzw. ulgi na złe długi nie dla każdego podatnika okazała się korzystna.

Podatnik VAT dokonał 23 sierpnia 2005 r. sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta, który, nie uregulował wymagalnej należności. Spółka ujęła fakturę w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7 w momencie powstania obowiązku podatkowego i odprowadziła z tego tytułu podatek należny. Spółka stwierdzając, że dłużnik nadal jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, poinformowała go o skorzystaniu z ulgi na złe długi, równocześnie wzywając go do uregulowania wierzytelności w terminie 28 dni. 

Decyzją organu skarbowego uznano, że podatnik obecnie nie jest uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, bowiem 1 grudnia 2008 r. w tym zakresie uległy zmianie przepisy ustawy o VAT.

Jedną z najważniejszych przesłanek ograniczających skorzystanie ze wspomnianej instytucji było ustalenie, kiedy podatnik był uprawniony do korekty podatku należnego, czyli jakie w tym zakresie powinien stosować przepisy podatkowe (zmienione czy może zmieniane).

Zgodnie z art. 89a ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca listopada ubiegłego roku jedną z końcowych czynności w całej procedurze było spełnienie warunku – wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Tym samym korekty podatku należnego mógł dokonać za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym dłużnik otrzymał to zawiadomienie. Obecne brzmienie tych przepisów określa, że wierzyciel zawiadomi dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie. Natomiast korekta podatku należnego może nastąpić najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika tego zawiadomienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2009 r.