Co nowego

Gazeta Prawna , autor: Nieznany , oprac.: GR

lut 8, 2007

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, Bożeny Borys-Szopy, powoli poprawiają się ogólne warunki zatrudnienia pracowników, ale nie we wszystkich branżach. Jedną z głównych przyczyn wielu problemów pozostaje nadużywanie przez pracodawców instytucji samozatrudnienia. PIP liczy na szybką nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, bo wtedy kary za nieprawidłowości w firmach ulegną zmianie. Więcej www.gip.gov.pl POMOC DLA RODZIN GÓRNICZYCH.O ponad jedną czwartą wzrośnie w tym roku wartość pomocy, udzielanej przez Fundację Rodzin Górniczych wdowom i sierotom po górnikach, którzy stracili życie w kopalniach. Będzie to możliwe dzięki większym darowiznom, jakie otrzymała fundacja po katastrofie w kopalni Halemba. W ubiegłym roku łączna wartość pomocy, jaką w różnej formie udzieliliśmy rodzinom górników, przekroczyła 1 mln zł. Więcej www.teberia.pl/fundacja/LISTONOSZE BĘDĄ PROTESTOWAĆ. Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza twierdzi, że gdańscy listonosze są szykanowani za przynależność do związków zawodowych, i zapowiada ogólnopolskie protesty z tego powodu. Zarzuty Inicjatywy stanowczo odrzucił w rozmowie rzecznik gdańskiego oddziału Poczty Polskiej Jacek Przyborski. Więcej www.rozbrat.org/pracownicza ROBOTNIK NA RYNKU PRACY. Pozycja robotników na rynku pracy, znaczenie jej etosu oraz konieczność szanowania godności pracowników – to niektóre z tematów po-’ ruszanych podczas konferencji Czy człowiek pracy umarł, która odbyła się w Katowicach. Konferencję, jako pierwszą z planowanego cyklu, zorganizowała w jednym z katowickich kin studyjnych śląsko-dąbrowska Solidarność. Więcej www.solidamosc-kat.pl
RÓWNE DODATKI NIESPRAWIEDLIWE. Emeryci i renciści zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowali do premiera Jarosława Kaczyńskiego protest przeciwko rządowemu projektowi ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów i rencistów. Przewiduje on wypłatę jednorazowego dodatku w wysokości od 150 do 330 złotych. Otrzymałyby go w kwietniu osoby, których renta lub emerytura nie przekracza 1,2 tys. zł brutto.