Gdy nie prowadzisz działalności, nie musisz co miesiąc składać deklaracji

Rzeczpospolita (2009-06-03), autor: Artur Jezierski , oprac.: GR

czerwiec 3, 2009

Obowiązku składania okresowych deklaracji VAT nie mają podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą albo jej od jakiegoś czasu nie wykonują.
 

Obowiązek składania okresowych deklaracji podatkowych mają jedynie podatnicy, którzy wykonują działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (czyli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni).

Przedsiębiorca, który nie wykonuje działalności gospodarczej przez kilka lat, powinien zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o VAT zgłosić fakt zaprzestania wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie takie (VAT-Z) stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Efekt jest taki, że zniesiony zostaje obowiązek składania deklaracji.

Obowiązek składania deklaracji nie występuje również, jeżeli podatnik czasowo zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT i zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 czerwca 2009 r.