Internetowe konto emerytalne w ZUS

Gazeta Prawna (2009-06-03), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

czerwiec 3, 2009

ZUS rozpocznie w tym roku budowę platformy informatycznej, która umożliwi m.in. sprawdzanie danych zapisanych na kontach ubezpieczonych, składanie wniosków i dokumentów.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce w tym roku uzyskać ponad 100 mln zł z funduszy UE i przeznaczyć je na budowę portalu informacyjnego. Docelowo każdy ubezpieczony, wpisując swój numer PESEL, będzie mógł sprawdzić stan oszczędności na koncie emerytalnym.

W czerwcu 2008 r. rozpoczęto już realizację projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rozwój platformy umożliwi wprowadzenie w ciągu dwóch lat standardów obsługi klientów od dawna obowiązujących w bankach.

Każdy ubezpieczony powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy pracodawca wpłaca np. składki na emeryturę czy rentę. Przedsiębiorcy oczekują, że będą mogli otrzymać przez Internet zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

Więcej w Gazecie Prawnej z 3 czerwca 2009 r.