Co zawiera pakiet antykryzysowy

Rzeczpospolita (2009-06-03), autor: Sylwia Wojciechowska , oprac.: GR

czerwiec 3, 2009

Rzeczpospolita z 3 czerwca 2009 r. zebrała najważniejsze propozycje rządowe zawarte w kilku projektach ustaw.

W ramach proponowanych przez rząd ustaw antykryzysowych firmy będą mogły otrzymać wsparcie na pół roku w formie specjalnego świadczenia dla pracowników w wysokości do 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że w firmie nastąpi spadek zamówień o 30 proc. w porównaniu z obrotami osiąganymi w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Pracodawca będzie mógł również na pół roku obniżyć pracownikom do połowy etatu wymiar czasu pracy i wynagrodzenie.

Firmy będą mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wpłaty na zakładowy fundusz szkoleniowy, a pieniądze zgromadzone wydać w tym samym roku podatkowym, lub najpóźniej w roku następnym.

Przewiduje się też dodatkową pomoc finansową dla firm w postaci sześciomiesięcznego płatnego postojowego.

W tym czasie pracownicy otrzymają co najmniej minimalne wynagrodzenie, państwo zaś pokryje pracodawcy z tej kwoty równowartość 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli firma znajdzie się w przejściowych kłopotach związanych z kryzysem przedsiębiorca może zaproponować pracownikom elastyczną organizację czasu pracy. Możliwe będzie rozliczanie czasu pracy pracowników do 12 miesięcy, co oznacza, że pracownik w niektórych okresach będzie mniej pracował i mniej zarabiał, a w innych więcej. Wynagrodzenie w okresie przejściowym jednak nie może spaść poniżej płacy minimalnej.

Zmienione zostaną warunki zawierania umów czasowych. Jeśli pracownik jest zatrudniony przez dwa lata na podstawie umów czasowych to pracodawca musi mu zaproponować kolejną umowę na czas nieokreślony.

Projekty ustaw mają trafić teraz do parlamentu. Najwcześniej wejdą w życie po wakacjach.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 czerwca 2009 r.