Podleganie ubezpieczeniom społecznym osób na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym

Rzeczpospolita (2009-06-04), autor: JAM , oprac.: GR

czerwiec 4, 2009

Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje konstytucyjność zasad abolicji składkowej. 0 stanowisko w tej sprawie wystąpił do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej. 

Choć cieszy go uregulowanie kontrowersyjnej kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym osób, które na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. prowadziły działalność gospodarczą, to jednak budzą wątpliwości reguły abolicji.

Osobom, które nie opłaciły należnych składek z tytułu działalności, kwoty te zostaną umorzone w całości lub w części. Te kobiety natomiast które zgodnie z przepisami składki opłaciły, nie mają możliwości ich odzyskania.

W opinii RPO takie zróżnicowanie w obrębie jednej kategorii podmiotów, co więcej promujące osoby, które de facto nie wywiązały się z ciążącego na nich ustawowego obowiązku opłacania składek, może budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2009 r.