Zaświadczenie od lekarza z datą wsteczną

Rzeczpospolita (2009-06-04), autor: SYG , oprac.: GR

czerwiec 4, 2009

Pracownik 18 maja nie stawiła się w firmie. Po tygodniu dostarczył zwolnienie od psychiatry za okres od 18 do 31 maja, wystawione 20 maja. Czy powinno się je honorować?

Tak. Co do zasady zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.

Jednak zaświadczenie może być wystawione przez lekarza psychiatrę na okres wcześniejszy w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2009 r.