Kiedy związek zawodowy pozna zarobki pracownika?

Rzeczpospolita (2009-06-04), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

czerwiec 4, 2009

Związki zawodowe strzegą praw pracowniczych. Jednak broniąc interesów kolegów, muszą szanować ich prywatność.

Prawo do prywatności ma każdy. Jest jednak wiele sytuacji, których musimy ujawniać różne informacje na nasz temat. Nie unikniemy tego w relacjach pracownik – pracodawca. Zakład pracy musi znać dane osobowe osób, które zatrudnia. Jest to zgodne z art. 22 1 kodeksu pracy.

Związki  zawodowe mają prawo żądać niezbędnych informacji do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania, nie naruszając ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93) zawarte w art. 8,23 ust 1 i art. 26 pkt. 3 ustawy o związkach zawodowych uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników. Nie oznacza to uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.

Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 czerwca 2009 r.