Kolonie dla pociechy pracownika bez dodatkowych obciążeń

Rzeczpospolita (2009-06-05), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 7, 2009

Pracodawca może zafundować zatrudnionemu letni rodzinny odpoczynek, ale nieopodatkowana będzie tylko dopłata do wakacji jego dzieci. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić kilka warunków:

– dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat,

– wakacje muszą być zorganizowane przez uprawniony podmiot,

– wydatek musi być udokumentowany.

Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Przepis ten wymienia – jako zwolnione z podatku – dopłaty do wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnione są też dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczenia.

Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra –zwolniona jest cała kwota.
 
Wakacje premiowane zwolnieniem muszą być zorganizowane przez uprawniony podmiot. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Fiskus nie zgadza się na zwolnienie z podatku dopłat do wyjazdów organizowanych przez samych rodziców.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 czerwca 2009 r.