Wartość świadczeń integracyjnych nie musi zwiększać przychodu

Rzeczpospolita (2009-06-05), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

cze 7, 2009

Gdy opłata za imprezę integracyjną wnoszona jest ryczałtowo, nie można przypisać wartości świadczeń do konkretnego pracownika. Trudno zatem mówić, że uzyskał przychód.
 
Podatnik organizuje dla swoich pracowników imprezy (spotkania) integracyjne w lokalu gastronomicznym, wyjazdowe imprezy integracyjne połączone z noclegiem i wyżywieniem oraz imprezy okolicznościowe. Część z nich ma charakter szkoleniowy lub informacyjny, a część wyłącznie integracyjny. Czy udział w imprezie integracyjnej (okolicznościowej) stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 
Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W przepisie tym zostały wskazane jako przychody: wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze, inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne. Konsekwencją takiego zróżnicowania przychodów jest wskazanie w kolejnych przepisach sposobu obliczania wartości pieniężnej świadczeń w naturze, innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zdaniem sądu, aby pieniądze i wartości pieniężne mogły być traktowane jako przychód, wystarczy, by były one postawione do dyspozycji podatnika, natomiast świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia mogą być uznane za przychód jedynie po otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 czerwca 2009 r.