W czasie urlopu wychowawczego nie można dostać macierzyńskiego

Rzeczpospolita (2009-06-05), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

czerwiec 7, 2009

Jak wyliczyć okres urlopu macierzyńskiego dla pracownicy, która urodziła bliźnięta na urlopie wychowawczym udzielonym jej na pierwsze dziecko?

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym, podczas którego rodzi kolejne dziecko (dzieci), nie może otrzymać urlopu macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego. Pozostaje na wychowawczym, jednak w jego trakcie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ, zgodnie z art. 180 § 3 kp., co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego ulega skróceniu o dwa tygodnie i wynosi w razie urodzenia bliźniąt 29 tygodni (203 dni).

Jeśli urodzenie kolejnego dziecka (dzieci) nastąpi pod koniec urlopu wychowawczego, to z dniem następnym po dniu zakończenia urlopu wychowawczego pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze pozostałym do wyczerpania okresu 31 tygodni (gdy urodzi bliźnięta).

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 czerwca 2009 r.