Wysoka podwyżka może naruszać interes publiczny

Rzeczpospolita (2009-06-08), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

czerwiec 8, 2009

ZUS ma prawo obniżyć zawyżone wynagrodzenia członkom zarządu spółki, jeżeli płacone od nich składki ubezpieczeniowe są refundowane.

Taki wyrok zapadł w Sądzie Najwyższym, a sprawa dotyczyła pięciu członków rodziny, którzy zasiadali w zarządzie tarnowskiej spółki posiadającej status zakładu pracy chronionej. W wyniku przyznanego sobie znacząco wyższego wynagrodzenia (przykładowo pensja prezesa wzrosła do 50 tys. zł), wszyscy członkowie rodziny, którzy dodatkowo posiadali orzeczenia o niepełnosprawności uzyskali od PFRON na rzecz spółki refundację całości składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od podwyższonych wynagrodzeń.

ZUS dopiero po kilku latach zakwestionował wysokość zarobków, ponieważ uznał, że wynagrodzenia tych osób zostały bezprawnie zawyżone w celu uzyskania w późniejszym okresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.  Na podstawie ponownego przeliczenia świadczeń w którym za podstawę przyjął pensje rzędu 4,5 – 5 tys. zł wydał decyzję, znacznie zmniejszającą przysługujące im świadczenia i zażądał w tej sytuacji zwrotu nadpłaconych kwot.

Sprawa trafiła do sądu okręgowego, ten uznał, że decyzja ZUS była słuszna. Takiego samego zdania był sąd apelacyjny, do którego trafiło odwołanie członków rodziny. W trakcie procesu udało się bowiem ustalić, że podwyżki dostali tylko członkowie tej rodziny, a stanowiska dla nich zostały specjalnie stworzone.

Sąd Najwyższy, który 5 czerwca 2009 r. zajął się rozstrzygnięciem tej sprawy, oddalił skargę kasacyjną rodziny, która zakwestionowała uprawnienie ZUS do ingerowania w finanse prywatnej spółki.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 czerwca 2009 r.