Mija czas na zakup bezpiecznego podpisu

Rzeczpospolita (2009-06-08), autor: JAM , oprac.: GR

czerwiec 9, 2009

Od 21 lipca wszyscy rozliczający się elektronicznie z ZUS będą musieli korzystać z kwalifikowanych certyfikatów.

Od 21 lipca wszyscy rozliczający się elektronicznie z ZUS będą musieli korzystać z kwalifikowanych certyfikatów. Do tego dnia wygaśnie ważność wszystkich niekwalifikowanych certyfikatów elektronicznych, którymi można jeszcze opatrywać przesyłaną do ZU S dokumentację rozliczeniową.

Ten ostateczny termin wyznaczyła nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 13 czerwca 2008 r.

Zainteresowany zakupem bezpiecznego podpisu ma do wyboru trzy produkty: Certum, Sigillum i Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Dzięki bezpiecznemu podpisowi można też korzystać z innych usług, np. złożyć elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w elektronicznym urzędzie podawczym.

Do elektronicznych rozliczeń z ZUS są zobowiązani przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń powyżej pięciu osób. Bezpieczny podpis jest przypisany do osoby, a nie do firmy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 czerwca 2009 r.