Składki lepiej obserwować

Rzeczpospolita (2009-06-09), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

cze 9, 2009

Pracownik nie straci na emeryturze z I filara, jeśli jego firma nie odprowadzi składek do ZUS. Ale może się to odbić na części, którą wypłaci OFE.

W nowym systemie podstawą obliczenia emerytury z I filara jest suma zwaloryzowanych kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.

Na koncie ubezpieczonego, który ma płatnika (czyli np. pracownika), ewidencjonuje się informacje o kwocie należnych (tzn. wykazanych w imiennych raportach miesięcznych przez płatnika) zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Nieopłacenie składek przez płatnika w obecnym stanie prawnym nie wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego z I filara .

Nieco inaczej jest w wypadku środków na emeryturę z II filara. ZUS odprowadza część składki na ubezpieczenie emerytalne (7,3 proc. podstawy wymiaru) pochodzącą ze składki ubezpieczonego do otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli płatnik nie wpłacił składek, to ZUS nie odprowadzi ich części na konto w OFE. A skoro tak, to środki te tam nie pracują.

Ubezpieczony na każde żądanie może otrzymać informację o stanie konta w OFE. Śledząc wpływ składek na swój rachunek oraz ich wysokość, może pilnować prawidłowości przekazywanych składek. Ubezpieczony, który stwierdzi, że płatnik nie wniósł należnych składek, może zwrócić się do ZUS o informację, czy podjął on działania zmierzające do ich ściągnięcia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 czerwca 2009 r.