Gdy wydasz na strój pracownika możesz zwiększyć koszty

Rzeczpospolita (2009-06-10), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

czerwiec 11, 2009

Zakład, który ubiera pracowników, może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych, jeśli charakter strojów wyklucza ich codzienne zastosowanie.

Przedsiębiorcy bardzo ostrożnie podchodzą do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na stroje. Obawiają się, że podczas ewentualnej kontroli będą one przyczyną sporu. Dlatego nawet w wydawałoby się oczywistych sytuacjach występują z wnioskami o interpretacje.

Izba skarbowa potwierdziła, że wydatki poniesione przez spółkę na zakup strojów opatrzonych logo firmy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wiążą się z reklamą firmy i jej znaku. Spełniają one bowiem ogólną definicję kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że wydatek może zostać zaliczony do kosztów, jeśli spełnia trzy warunki: celem jego poniesienia (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, nie może być wymieniony w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, zawartym w art. 23 ust 1 ustawy o PIT, musi być prawidłowo udokumentowany.

Fiskus akceptuje zaliczenie do kosztów wydatków na służbowe stroje (opatrzone logo firmy) kupione dla pracowników, którzy obsługują klientów. W interpretacji z 26 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (ITPB3/423-241/08/MT) uznała, że po spełnieniu określonych warunków prawo takie przysługuje także w stosunku do ubrań kupionych dla pracowników administracyjnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2009 r.