Ulga dla rozpoczynających działalność…

Dziennik Łódzki , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 20, 2007

Osoby niepełnosprawne, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą na własny rachunek, mogą liczyć na pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz ten finansuje:

75 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne – osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności

50 proc. składek na ubezpieczenie emerytalne – osobom zaliczonym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 50 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe – osobom zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności – y UWAGA! Istotny jest wa-f / runek podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej. Jeżeli nie jest spełniony, ulgi nie przysługują.

Na przykład

Roman, zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności, od 15 lutego 2005 roku prowadził działalność gospodarczą. Zaprzestał jej na początku 2007 roku i 20 stycznia wykreślił z ewidencji działalności gospodarczej. 1 marca ponownie zarejestrował działalność. Roman nie otrzyma dofinansowania składki emerytalnej, gdyż działalność gospodarczą podjął już po raz drugi.

Zuzanna jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Do niedawna była zatrudniona w zakładzie pracy chronionej. Kilka miesięcy temu zakład ten został zlikwidowany i Zuzanna od 1 lutego 2007 roku rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą. Przysługuje jej 50-procentowe dofinansowanie składki emerytalnej, jako osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która po raz pierwszy rozpoczęła działalność gospodarczą.

Bartłomiej prowadził jednoosobową firmę od stycznia 2005 roku do sierpnia 2006 roku. W końcu sierpnia ubiegłego roku firmę wyrejestrował, a we wrześniu uległ wypadkowi. Od tej pory jest osobą niepełnosprawną. Ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Teraz Bartłomiej zamierza ponownie rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą. Jeśli to zrobi otrzyma dofinansowanie z PFRON w wysokości 75 proc. składki emerytalnej. Chociaż działalność gospodarczą podejmie już po raz drugi, to jednak pierwszy raz jako osoba niepełnosprawna.