Przedsiębiorcy trudno ustalić swoje uprawnienia

Rzeczpospolita (2009-06-10), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

cze 11, 2009

Urzędy odmówią wydania wiążącej interpretacji w sprawie składek osobie, która zawiesi działalność gospodarczą.

Od 20 września 2008 r. przedsiębiorcy mogą się ubiegać o pisemne interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w swojej indywidualnej sprawie (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do ZUS wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Inne stanowisko zajmuje NFZ. W przypadku przedsiębiorcy i objęcia jego jako osoby dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w momencie zawieszenia działalności gospodarczej, występujący do NFZ o interpretację traktowany jest nie jako przedsiębiorca, ale jako osoba fizyczna. W takiej sytuacji fundusz nie ma obowiązku wydawania interpretacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2009 r.