Rolnik nie może zrezygnować z renty

Gazeta Prawna (2009-06-10), autor: Gazeta Prawna , oprac.: GR

cze 11, 2009

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie wycofania prawa do renty rodzinnej (sygn. akt II UZP 4/09).

Wdowa po rolniku zwróciła się do KRUS o wyrażenie zgody na rezygnację z odprawy do renty rodzinnej. Chciała otrzymywać bardziej korzystne świadczenie – rentę strukturalną.

Organ rentowy uznał, że nie można zrzec się renty rodzinnej, a jedynie wystąpić o wyłączenie z grupy osób uprawnionych do jej pobierania. Potwierdził to SN.

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 czerwca 2009 r.