Zgłoszenia do ZUS na nowych drukach

Rzeczpospolita (2009-06-10), autor: JAM , oprac.: GR

cze 12, 2009

Od przyszłego roku zostanie wprowadzony nowy dokument – ZUS ZSWA, czyli zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wiąże się z utworzeniem od przyszłego roku funduszu emerytur pomostowych.

Zmiany te zawiera przygotowany przez MPiPS projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 czerwca 2009 r.


Rozliczenia z ZUS dotyczące niepełnosprawnych pracowników są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Warszawa, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków)
zobacz więcej »