W koszty nie wpiszemy zaliczki na materiały

Rzeczpospolita (2009-06-12), autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

czerwiec 14, 2009

Zaliczki na cenę nabycia materiałów podstawowych (surowców), a także towarów handlowych nie można włączyć w koszty w chwili jej przekazania, choćby stanowiła ona więcej niż połowę ceny.

Wydatki na zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych wpisuje się do podatkowej księgi przychodów i rozchodów dopiero po ich otrzymaniu od kontrahenta, ale nie później niż przed przyjęciem do magazynu lub przekazaniem do przerobu albo sprzedaży.
Do księgi wpisuje się wartość całego otrzymanego materiału – opłaconego w formie zaliczki, a nawet jeszcze nieopłaconego.

Zasada, że zakup materiałów podstawowych (surowców), a także materiałów pomocniczych wpisuje się do podatkowej księgi natychmiast po ich otrzymaniu, ale nie później niż przed przyjęciem do magazynu lub przekazaniem do przerobu albo sprzedaży, obowiązuje również w sytuacji, gdy podatnik prowadzący księgę wcześniej otrzymał od kontrahenta fakturę VAT na ich zakup. Tak więc urząd skarbowy, który zakwestionował wpisanie przez podatnika do księgi zaliczek jako wydatków na zakup materiałów podstawowych w momencie dokonania wpłaty, ma rację.

Fakt powierzenia prowadzenia księgi biuru rachunkowemu czy doradcy podatkowemu nie zwalnia podatnika od negatywnych konsekwencji błędów w księdze. W razie wykrycia takich błędów czy nieprawidłowości, jeżeli spowodowały one powstanie zaległości podatkowej, podatnik obowiązany jest zapłacić tę zaległość z odsetkami.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.