Można odliczyć wynagrodzenie jeszcze przed wypłatą

Rzeczpospolita (2009-06-12), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

cze 14, 2009

Pensje za maj mogą być kosztem w tym miesiącu, nawet jeśli zostały wypłacone w czerwcu. Byleby pracodawca nie przekroczył terminu. Jeśli spóźni się z przekazaniem wynagrodzenia, rozliczy je w kosztach dopiero w miesiącu zapłaty.

Termin wypłaty pensji wynika z przepisów prawa pracy, może też być określony w umowie o pracę, regulaminie wynagrodzenia lub układzie zbiorowym. Jeżeli zapłata wynagrodzenia, która powinna nastąpić do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy – nastąpi z opóźnieniem (np. 15 lutego 2009 roku zamiast do 10 lutego 2009 roku), to wydatek taki stanie się kosztem podatkowym w chwili jego poniesienia, zgodnie z metodą kasową.

Jeśli pensje są przekazywane w tym samym miesiącu, za który są należne, to składki powinny być zapłacone do 15. dnia następnego miesiąca (tak wynika z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Wtedy będą kosztem tego miesiąca, za który są należne wynagrodzenia.

Jeśli wynagrodzenia płacimy w następnym miesiącu, składki też mogą być kosztem w miesiącu, za który są należne pensje, ale pod warunkiem, że zapłacimy je do 15. dnia miesiąca, w którym poszły wynagrodzenia.

Wynagrodzenia za umowy o dzieło, zlecenia, członków zarządu, rad nadzorczych są zaliczane do kosztów w miesiącu, w którym zostaną wypłacone.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.