Państwa Unii Europejskiej nie mogą ograniczać prawa do odliczania VAT

Rzeczpospolita (2009-06-12), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

czerwiec 14, 2009

Obowiązująca do 1 grudnia 2008 r. zasada, że podatnicy nie mogą odliczać VAT zawartego w wydatkach, które nie są kosztem uzyskania przychodów, była zgodna z prawem UE.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 czerwca 2009 r. Uznał on, że podatnicy nie mieli prawa odliczać VAT od wydatków na reprezentację.

Sprawa była efektem wniosku o interpretację złożonego przez firmę Ambra S.A. Dotyczył on uchylonego od 1 grudnia 2008 r. art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się do nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątkiem były sytuacje, w których niemożność zakwalifikowania tych wydatków do kosztów pozostawała w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ograniczenie prawa do odliczenia może dotyczyć konkretnej kategorii towarów lub usług. Jednocześnie nie można stosować bezpośrednio art. 176 dyrektywy w sprawie VAT, w myśl którego odliczenie VAT nie obejmuje kosztów, które nie są ściśle związane z działalnością gospodarczą, takich jak wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe lub reprezentacyjne.

Ograniczenie zawarte w art. 88 ust 1 pkt 2 ustawy o VAT było zgodne z prawem europejskim Nie jest możliwe odliczanie przez podatnika VAT naliczonego wprost na podstawie dyrektywy w sprawie VAT, zwłaszcza że w przewidzianym trybie nie stwierdzono niezgodności polskiej ustawy z prawem UE.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.