Posiłek to nie wydatek na reprezentację

Rzeczpospolita (2009-06-12), autor: KPT , oprac.: GR

czerwiec 14, 2009

Poczęstunki przygotowane dla uczestników konferencji są kosztem firmy. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 maja 2009 r. (nr ŁP-B3/423-96/09-5/MC).

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na reprezentację, a w szczególności tych poniesionych na usługi i artykuły gastronomiczne.

Wydatki na nabycie artykułów i usług gastronomicznych, jeżeli nie spełniają cechy wystawności, podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów na zasadach ogólnych.

Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.