Za wyczekującego, który chorował, składamy ZUS RSA

Rzeczpospolita (2009-06-12), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

czerwiec 14, 2009

Za pracownika, który jest w trakcie tzw. okresu wyczekiwania i nie przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe za czas zwolnienia lekarskiego, należy sporządzić i przekazać raport ZUS RSA. Kod przerwy w opłacaniu składek, który należy tam wpisać, to 151 (okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku).

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby  trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym albo niezdolności pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w roku kalendarzowym zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Warto zaznaczyć, że okresu choroby przypadające w okresie wyczekiwania nie wlicza się do limitu 33 dni (14 dni), za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Zasadniczo prawo do zasiłku a także wynagrodzenia chorobowego pracownik nabywa jednak dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego

Od zasady wyczekiwania są wyjątki. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do wynagrodzenia chorobowego zatem przysługuje:

– absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

– ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

– posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.