Pracodawcy złożą się na pomostówki

Rzeczpospolita (2009-06-15), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

cze 15, 2009

Od przyszłego roku niektóre firmy zaczną opłacać jeszcze jedną składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obowiązek opłacania nowej składki będą mieć pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zaczną odprowadzać ją na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), a będzie wynosić 1,5 proc. podstawy wymiaru. Tak wynika z przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656), które wejdą w życie 1 stycznia 2010 r.

FEP to nowy, odrębny państwowy fundusz celowy, tworzony głównie ze składek i dotacji budżetowych. Będą z niego finansowane emerytury pomostowe. Inne świadczenia, np. dodatki pielęgnacyjne dla korzystających z tych emerytur, zasiłki pogrzebowe, będą pokrywane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Składki na FEP odprowadzą i w całości sfinansują płatnicy, czyli pracodawcy. Zapłacą je za zatrudnianego, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub charakterze, o których mowa w nowych przepisach, czyli w art. 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Trzeba ją będzie płacić przez okres, gdy dana osoba wykonuje taką właśnie pracę, bez względu na to, w jakim wymiarze czasu. Ważne jest to, że pracodawcy będą odprowadzać te składki za wszystkich takich zatrudnionych, także tych, którzy nie pracowali w szczególnych warunkach lub charakterze przed 1 stycznia 1999 r. (w rozumieniu wówczas obowiązujących przepisów).

Składka na FEP będzie płacona od tej samej podstawy wymiaru co emerytalna i rentowa. Zasadniczo: od przychodu ze stosunku pracy i ewentualnych umów cywilnoprawnych ze swym pracodawcą o wykonywanie pracy.

Składkę trzeba będzie rozliczać i opłacać miesięcznie, we właściwym dla danego pracodawcy terminie.

Trwają także prace nad dostosowaniem deklaracji i innych dokumentów rozliczeniowych z ZUS tak aby uwzględniały konieczność opłacania nowej składki.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2009 r.