Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) w okresie pobierania renty strukturalnej rolnik podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i zobowiązany jest do opłacania składki na to ubezpieczenie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z chwilą ukończenia przez niego 65 lat przyzna mu z urzędu emeryturę rolniczą z zaliczonym okresem ubezpieczenia w ZUS. Jeśli zainteresowany wystąpi do ZUS, to będzie miał jedno świadczenie do wyboru: emeryturę z ZUS, albo z KRUS.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2009 r.