Emerytury na nowych zasadach

Rzeczpospolita (2009-06-15), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

czerwiec 15, 2009

Gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje przepisy emerytalne, można na tej podstawie ubiegać się o swoje prawa dopiero po wejściu w życie wyroku lub zmianie przepisów.

Orzeczenia Sądu Najwyższego jest bardzo ważne dla tysięcy mężczyzn, którzy na przełomie lat 2007/2008 wystąpili do sądu przeciwko ZUS z żądaniem przyznania wcześniejszej emerytury. Chodzi o panów, którzy zyskali prawo do takiego świadczenia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. uznającym, że przepisy emerytalne dyskryminują mężczyzn w dostępie do wcześniejszych emerytur i powinni mieć oni prawo do tego świadczenia, gdy osiągną 35-letni staż emerytalny i wiek 60 lat.

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2009 r. stwierdził że do czasu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu sądy powinny stosować go w dotychczasowym brzmieniu, czyli tym, które zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Dopiero po wejściu wyroku TK w życie może to stanowić podstawę do wznowienia postępowania.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2009 r.