Rząd chce szybszej i prostszej rejestracji firm…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

mar 20, 2007

Do ewidencji działalności gospodarczej będą mogły być wpisywane również spółki cywilne – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rząd przy jego opracowaniu wykorzystał propozycje zespołu Mariana Kluski, a także uwzględnił niektóre rozwiązania z wcześniejszego projektu nowelizacji tej ustawy.

Spółka cywilna przedsiębiorcą

Teraz przedsiębiorcą są jedynie: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna). Przedsiębiorcą nie jest natomiast spółka cywilna, tylko jej wspólnicy. Projekt nowelizacji u.s.d.g. w zakresie definicji przedsiębiorcy powraca do rozwiązań z nieobowiązującej już ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.), która za przedsiębiorcę uznawała m.in. spółki cywilne.

– Nie było żadnego powodu, aby likwidować tę formę prowadzenia działalności gospodarczej i zmuszać przedsiębiorców do przerejestrowywania się – mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha

Innego zdania jest prof. Wojciech Katner, który uważa, że spółka cywilna nie powinna otrzymać statusu przedsiębiorcy, ponieważ jest ona umową, a nie jednostką organizacyjną.

Więcej Gazeta Prawna.