Rosną odszkodowania za koszty leczenia i renty

Rzeczpospolita (2009-06-16), autor: Aleksandra Biały , oprac.: GR

czerwiec 16, 2009

O ponad 20 % wzrosła liczba odszkodowań wypłacanych za kierowców bez ważnego OC oraz tych, którzy zbiegli z miejsca wypadku. Największy wpływ na ten wzrost miały rosnące wypłaty na koszty leczenia, rehabilitacji czy zadośćuczynienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na odszkodowania i renty przeznacza więcej niż zbiera od firm ubezpieczeniowych.

Fundusz pobiera składki od firm ubezpieczeniowych, które płacą mu 0,5 proc. swoich przychodów z obowiązkowych polis OC komunikacyjnych i dla rolników. Pozostała suma pochodzi m.in. z regresów (roszczeń do nieubezpieczonych kierowców, którzy z własnej kieszeni muszą zwrócić odszkodowanie dla ofiar wypadku) oraz kar za brak OC komunikacyjnych i dla rolników.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2009 r.