Czy ZUS ponowi wypłatę emerytury?

Rzeczpospolita (2009-06-16), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

czerwiec 16, 2009

Od 1 czerwca uległy podwyższeniu dopuszczalne kwoty przychodu obowiązujące emerytów i rencistów.

Obecnie (do 31 sierpnia) wynoszą one: 2230 zł (niższy próg zarobkowy) oraz 4141,30 zł (wyższy próg zarobkowy).

Emeryci, którzy zamierzają podjąć działalność zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, muszą zawiadomić o tym właściwą jednostkę ZUS, wypełniając formularz ZUS Rw-73.

Jeśli po dostarczeniu do ZUS oświadczenia o podjęciu działalności zarobkowej oraz o wysokości deklarowanego przychodu nastąpi zmiana jego wysokości, która wpływałaby na kwestię dalszego wypłacania świadczenia, emeryt powinien zgłosić taką zmianę do właściwej jednostki ZUS, wypełniając ponownie oświadczenie na druku ZUS Rw-73.

Natomiast w przypadku gdy przy niezmienionym wynagrodzeniu zmieniają się obowiązujące progi zarobkowe, ZUS z urzędu koryguje podjęte dotychczas decyzje w zakresie wypłaty, zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2009 r.