PFRON – po pięciu latach nie trzeba płacić zaległych składek

Rzeczpospolita (2009-06-16), autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

czerwiec 17, 2009

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma pięć lat na ściągnięcie wpłat od pracodawców. Firma nie musi opłacać zaległych wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych, jeśli fundusz nie ściągnie ich w okresie pięciu lat od końca roku, w którym powinny być zapłacone.

Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III SA/Wa 22/09), który  uchylili decyzję prezesa PFRON o obowiązku zapłacenia wpłat należnych za okres objęty przedawnieniem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 czerwca 2009 r.

Dodatkowe informacje »