Czy płacić składki od umowy o dzieło…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 20, 2007

Nie mam etatu i nie prowadzę działalności gospodarczej, zarobkuję wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. Gzy powinnam płacić składki. Jeśli tak, to czy sama, czy przez zleceniodawcę

W przypadku umów o dzieło wykonywanych na rzecz zleceniodawcy, który nie jest jednocześnie pracodawcą, nie ma obowiązku płacenia-składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a tym samym także na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Tylko gdy umowa o dzieło zawarta jest między podmiotami, które jednocześnie łączy stosunek pracy, wszystkim ubezpieczeniom – na zasadach analogicznych do umowy o pracę – podlega zleceniobiorca także z tytułu tej umowy.

Obowiązek zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne występuje wówczas, gdy zleceniodawcę i zleceniobiorcę wiąże umowa zlecenia (z wyjątkiem przypadku, gdy jest ona wykonywana w ramach działalności gospodarczej). Wówczas obowiązek zgłoszenia do ZUS oraz naliczenia i pobrania składek spoczywa na zleceniodawcy jako płatniku.

Więcej Gazeta Prawna.