Skarbówka chce mieć dostęp nawet do informacji o skazanych…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

mar 20, 2007

Podatki I Urzędnicy skarbowi mają zyskać szerszy dostęp do danych podatników i większe uprawnienia kontrolne. Takie propozycje znalazły się w przygotowywanej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedsiębiorca, którego fiskus wytypuje do kontroli, nie powinien być zdziwiony, jeśli do jego firmy zawita urzędnik skarbowy razem z biegłym L. ze specjalistą. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, będzie specjalistą w danej dzied2zi-nie wiedzy lub praktyki", którego urzędnik skarbowy może powołać do udziału w prowadzonej przez siebie kontroli u podatnika.

To niejedyna niespodzianka, jaką szykuje Ministerstwo Finansów. 2Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje znacznie poważniejsze zmiany, które pozostały w cieniu toczącej się dyskusji nad reorganizacją służb podległych ;ministrowi finansów.

– W ciągu najbliższych dwóch tygodni trafi on do uzgodnień międzyresortowych – zapewnia Jakub Lutyk, rzecznik prasowy ministerstwa.

Przede wszystkim projekt zakłada znacznie szerszy dostęp aparatu skarbowego do różnych informacji. Ministerialna wizja zreformowanej administracji opiera się na możliwości uzyskania, gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym również danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez organy władzy publicznej i samorządowej. Fiskus chce w szczególności mieć wgląd nie tylko do rejestrów przedsiębiorców, czyli Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnego Rejestru Płatników Składek, ale i do bazy PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Urzędnicy chcą też otrzymywać – i to za darmo – informacje z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a nawet dane o skazanych (pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego). Ponadto – korzystać z informacji kryminalnych zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Więcej Rzeczpospolita.