Wystarczy jeden rachunek, by dostać zwrot VAT…

Rzeczpospolita , autor: K.J. , oprac.: GR

mar 20, 2007

Nasza firma realizuje kilka zleceń na podstawie umów zawartych z gminą. Gmina finansuje je z środków unijnych. Czy żeby dostać zwrot podatku VAT, wystarczy, że będziemy mieć jeden rachunek bankowy, na który będą wpływać środki unijne, czy dla każdego kontraktu rachunek musi być odrębny na podstawie umów zawartych przed 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;kontraktów zawartych przed 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Rolnej (ISPA).

Odpowiedź na to pytanie kryje się w § 25 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU nr 97, poz. 970 ze zm.). W przepisie tym mowa jest o konieczności posiadania rachunku bankowego, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Z przepisu nie wynika jednak, by podatnik musiał mieć rachunek bankowy dla każdego realizowanego kontraktu oddzielnie.

Potwierdził to Urząd Skarbowy w Goleniowie, odpowiadając 28 kwietnia 2006 r. na indywidualne pytanie podatnika (PP/443/DS/8/06): ustawodawca podatkowy nie określił warunków dotyczących posiadanych rachunków bankowych, między innymi ich liczby. Istotnym jest więc, aby podatnik posiadał wyodrębniony rachunek bankowy".

Tak więc podatnik, który ma jeden wydzielony rachunek bankowy dla bezzwrotnej pomocy zagranicznej, obejmujący wszystkie jego kontrakty finansowane w ten sposób, ma prawo dostać zwrot podatku naliczonego zapłaconego w cenie towarów i usług kupionych za środki unijne.

Czytelnik musi jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, by fundusze, z których są finansowane jego zlecenia, były na pewno uznawane za bezzwrotną pomoc zagraniczną w świetle § 6 ust. 3 tego samego rozporządzenia. Muszą więc to być środki przekazane z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z rządem Polski, dotyczących: Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej PHARE, w tym także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom.

Więcej Rzeczpospolita.