Zwrot nadpłaconych składek ZUS będzie przychodem

Rzeczpospolita (2009-06-19), autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

cze 19, 2009

Firma otrzymała z ZUS zawiadomienie o przekroczeniu w ubiegłych latach rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie i emerytalne byłego pracownika (obecnie emeryta). Jak potraktować wypłacaną mu kwotę, nadpłaconej składki?

Zwracane pracownikom nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne stanowią, jak się przyjmuje, przychód ze stosunku pracy. Jak wyjaśnił naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej w piśmie z 7 kwietnia 2005 r. (2426-8-10-348/05), kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe sfinansowanych przez pracownika, następnie zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), stanowi zwrot uprzednio nienależnie pomniejszonego przychodu ze stosunku pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 czerwca 2009 r.