Jeśli poprawka  Senatu do nowelizacji kodeksu pracy z 7 maja 2009 r., zgodnie z którą każdy pracodawca, bez względu na status zatrudnionych pracowników, miałby wyznaczać podwładnych odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów lub udzielenie pierwszej pomocy zostanie przegłosowana na posiedzeniu Sejmu, to pracodawcy, którzy zatrudniają choćby jednego pracownika, który jest pełnoletni lub nie jest niepełnosprawny, będą musieli wyznaczać pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację i zwalczanie pożarów. Osoba ta nie będzie jednak musiała posiadać uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast firmy, które zatrudniają wyłącznie osoby niepełnosprawne lub młodociane zostaną zwolnione z tego obowiązku.

Więcej w Gazecie Prawnej z 22 czerwca 2009 r.