Kiedy emeryt może obawiać się zwolnienia

Rzeczpospolita (2009-06-24), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

cze 25, 2009

Pracownik, który w związku ze styczniową zmianą przepisów ubezpieczeniowych zaczął pobierać emeryturę, nie rozstając się z pracodawcą, nie podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem (uchwała SN z 11 czerwca 1991 r., IPZP19/91). Z uchwały wynika, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 k p nie dotyczy pracownika pobierającego jednocześnie emeryturę.

Orzecznictwo w tym zakresie jest bogate, ale niejednolite, w ostatnich orzeczeniach SN uznawał, że w takich wypadkach może dojść do dyskryminacji – uchwała z 19 listopada 2008 r. (0 PZP 4/08) .

Natomiast w wyroku z 14 stycznia 2008r. SN uznał że osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi usprawiedliwione społecznie kryterium doboru pracowników do zwolnienia, a co za tym idzie, nie może być uznane za dyskryminujące.  A zatem jeśli jest obiektywna przyczyna rozwiązania umowy o pracę, to nie można się takiego działania obawiać dlatego, że pracownik ma już prawo do emerytury. W interesie pracodawcy jest przy tym właściwe uzasadnienie wypowiedzenia. Gdyby natomiast uzyskanie emerytury lub możliwość jej nabycia były jedyną przyczyną rozwiązania umowy o pracę, to można to uznać za dyskryminację.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 czerwca 2009 r.