Składasz ZUS RCA, gdy pracownik chorował przez miesiąc

Rzeczpospolita (2009-06-24), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 25, 2009

Czy dla osoby na urlopie macierzyńskim lub przebywającej na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc wypełnia się zerowe RCA?
 

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia w poprzednim roku kalendarzowym, do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego), pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia. Po upływie tych okresów przysługuje mu zasiłek chorobowy, który jest finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tego wynagrodzenia i zasiłku nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z art. 18 ust 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wobec tego wynagrodzenia chorobowego nie wykazuje się w raporcie ZUS RCA w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. W tym dokumencie, z kodem ubezpieczenia 0110 xx, pracodawca wykazuje bowiem jedynie wypłacone pracownikowi wynagrodzenie ze stosunku pracy, od którego ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym kwota tego wynagrodzenia jest wykazywana w raporcie ZUS RCA.

Zarówno okres pobierania za okres choroby wynagrodzenia, jak i zasiłku chorobowego są okresami przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy. Informację o tych przerwach pracodawca przekazuje w składanym za pracownika imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA z odpowiednim kodem świadczenia przerwy. Wynagrodzenie chorobowe jest wykazywane z kodem 331, natomiast zasiłek chorobowy z kodem 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego).

Zasiłek macierzyński jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i należne z tego tytułu składki są wykazywane w raporcie ZUS RCA z kodem 12 40 xx.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 czerwca 2009 r.